Forgot your password?
Error : Oops! If you are seeing this, your browser is not loading the page correctly. Please try pressing Control-F5 to force reload the page. If this doesn't work, you may need to update your browser :
Download Firefox | Download Chrome | Download IE

cananmm   

Cananmm, 40 y.o.
Istanbul, Turkey [Current City]

Speaks

Learning

Looking for

Friends
Language practice
Meeting in person


Joined 8 years ago, profile updated 8 years ago.

Displaying posts 1 to 10 of 18.
Reply - Conversation - Dec 30, 2019
how are you
inactive user
Bir öneri : Jean Christophe Grange'ın 'Taş Meclisi' .
Bu adam dünya gelişmelerini romanlarına alıyor.
Reply - Conversation - Dec 5, 2019
Hello
I am Hassan by name
What about you?
Reply - Conversation - May 30, 2019
selam
Reply - Conversation - May 25, 2019
Greetings from Bethlehem
Reply - Conversation - May 6, 2019
Անձրեւից սովորել ինչ-որ բան կա: Երբ հանդիպում եք հանկարծակի ցնցուղի հետ, փորձեք չմկրտվել եւ արագորեն ճանապարհի վրա վազել: Բայց իրականում այնպիսի բաներ, ինչպիսին անցնում է տների թեւերի տակ, դեռեւս թացվում է: Երբ դուք լուծում եք սկզբից, դուք չհասկանաք, թեեւ դուք դեռ ստանում եք նույն թրջողը.
Reply - Conversation - Mar 13, 2019
Hi! you are welcome Canan, nice to meet you here
Reply - Conversation - Mar 9, 2019
Merhaba Canan. Nice profile. Good to see others interested in history.
David
inactive user
Hello, I would like to become your friend.
inactive user
Merhaba
Please Sign In or Join for Free to view the rest of this profile.
You are currently logged in from 3.235.139.152 View account activity.